גם אני חותם את הסכסוך בהכרעה.

ישראל רוצה להכריע!

תוכנית ההכרעה הישראלית

תוכנית ההכרעה - המסמך המלא PDF

החתמה לתוכנית ההכרעה